Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě vyplnění přihlášky nebo vyplněním kontaktního formuláře souhlasím s tím, aby společnost ULTRA ANT spol. s r.o., IČ 25733711, se sídlem Týnská 622/17, Praha 1 – Staré Město PSČ 110 00 (dále jen “UltraAnt”) zpracovával a evidoval mé osobní údaje tj,. jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo a kontaktní údaje (dále jen “osobní údaje”) poskytnuté mu v souvislosti s členstvím v UltraAnt, za účelem vedení evidence svých členů. Dále souhlasím s tím, že UltraAnt je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého horolezeckého svazu (dále jen “ČHS”) a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Souhlasím s tím, že UltraAnt je oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostí dotací z veřejných zdrojů. Souhlasím s využíváním osobních údajů za účelem zasílání informací o aktuálních akcích UltraAnt.

Souhlasím s tím, aby na akcích UltraAnt byla zachycena má podoba formou fotografie či videozáznamu, a aby pořízená dokumentace byla použita k propagačním účelům pro potřeby UltraAnt.

Rovněž potvrzuji, že jsem si přečetl/a výše uvedené informace o zpracování osobních údajů.