Kroužky lezení pro děti

V kroužku naučíme děti jak základy lezení s lanem (u začátečníků a menších dětí stylem „top rope“, kdy jsou děti vždy jištěny lanem shora), tak i základy boulderingu (lezení bez lana v malé výšce s dopadem do měkkých žíněnek). Důraz klademe na správné návyky při pohybu na stěně i při jištění. Děti se zároveň naučí i základní uzly používané při lezení i mimo něj. Do hodin řadíme kolektivní hry, které učí spolupráci, ale i úkoly, které se musejí děti řešit samostatně. Vše se snažíme podávat hravou formou. Vždy klademe důraz zejména na bezpečnost.

Termíny

Pondělí
15:00-16:30 menší děti (6-9 let) – OBSAZENO
16:30-18:00 junioři (12-18let) – PLNĚ OBSAZENO, další přihlášky nepřijímáme

Čtvrtek
15:00-16:30 menší děti (7-10 let) – PLNĚ OBSAZENO, další přihlášky nepřijímáme
16:30-18:00 starší a pokročilé děti (10-16let) – PLNĚ OBSAZENO, další přihlášky nepřijímáme

Druhé pololetí začíná od pondělí 12.2.2024. Poslední lekce 2. pololetí jsou 6.6. a 3.6.2024.

Kroužky nejsou: na Velikonoce 28.3. a 1.4.2024.

Cena

Celková cena kroužku za pololetí (16 lekcí) je 4000 Kč.
Cena zahrnuje instruktora, vstupné na stěnu, lezeckou obuv a veškerý další lezecký materiál pro výuku.

Chci se přihlásit

    Údaje o lezci:

    Termín:

    Údaje o zákoném zástupci:

    Poznámka:

    Souhlas: