Kroužky lezení pro děti

V kroužku naučíme děti jak základy lezení s lanem (u začátečníků a menších dětí stylem „top rope“, kdy jsou děti vždy jištěny lanem shora), tak i základy boulderingu (lezení bez lana v malé výšce s dopadem do měkkých žíněnek). Důraz klademe na správné návyky při pohybu na stěně i při jištění. Děti se zároveň naučí i základní uzly používané při lezení i mimo něj. Do hodin řadíme kolektivní hry, které učí spolupráci, ale i úkoly, které se musejí děti řešit samostatně. Vše se snažíme podávat hravou formou. Vždy klademe důraz zejména na bezpečnost.

Termíny

Pondělí
15:00-16:30 menší děti (6-8 let) – 2.pol. OBSAZENO
16:30-18:00 větší děti (9-15let) – 2.pol. OBSAZENO

Čtvrtek
16:30-18:00 pokročilé děti (8-15 let) – 2.pol. 2 místa volná!!!

První pololetí končí ve čtvrtek 26.1.2023. Druhé pololetí začíná od 6.2.2023.

Cena

Celková cena kroužku za pololetí (16 lekcí) je 4000 Kč.
Cena zahrnuje instruktora, lezeckou obuv a vstupné na stěnu a veškerý další lezecký materiál pro výuku.

Chci se přihlásit

    Údaje o lezci:

    Termín:

    Údaje o zákoném zástupci:

    Poznámka:

    Souhlas: